Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1070), osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są...

PORADA PRAWNA

Czy istnieje w aktach prawnych zapis o konieczności obejmowania opieką socjalną finansowaną ze środków ZFŚS szkoły emerytów administracji i obsługi oraz czy czynni pracownicy adm - obsł. mają prawo głosu w komisji socjalnej, czy też są jedynie obserwatorami/ doradcami.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1070), osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są m.in. emeryci i renciści – byli pracownicy, czyli pracownicy niepedagogiczni, którzy z danej jednostki oświatowej odeszli na emeryturę lub rentę. Osoby te nie mogą więc zostać pozbawione możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych. Ww. ustawa ogóle nie przewiduje istnienia komisji socjalnej, a więc funkcjonuje ona u danego pracodawcy pod warunkiem, że jej istnienie wynika z postanowień regulaminu ZFŚS, który powinien m.in. określać także skład tej komisji (art. 8 ust. 2 UoZFŚS). Bez znajomości postanowień konkretnego regulaminu ZFŚS nie można stwierdzić, czy pracownicy niepedagogiczni wchodzą w skład komisji socjalnej lub ewentualnie w jakim charakterze działają w związku z przyznawaniem świadczeń socjalnych u danego pracodawcy; w tym zakresie regulamin ZFŚS może przyjmować różne rozwiązania. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT