Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa nie przewidują takich okoliczności. Dyrektor powinien przeanalizować sytuację, o której mowa w pytaniu, bowiem mogą zachodzić sytuacje szczególne...

PORADA PRAWNA

18 marca 2019 Nadzór pedagogiczny

Czy może być przerwana procedura oceny pracy nauczyciela z przyczyn niezależnych od nauczyciela i dyrektora?

Przepisy prawa nie przewidują takich okoliczności. Dyrektor powinien przeanalizować sytuację, o której mowa w pytaniu, bowiem mogą zachodzić sytuacje szczególne nieuwzględniane przez przepisy prawa i podjąć decyzję (z pisemnym uzasadnieniem w przypadku odstąpienia od oceny skierowanym do zainteresowanych stron).

Podstawa prawna: 1. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245), w szczególności art. 6a.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT