Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Skoro pracownik w danej szkole pracuje rok, a prawa do nagrody jubileuszowej nabył ponad 3 lata temu – nie ma podstaw, aby teraz mu tą nagrodę wypłacić, bowiem w chwili...

PORADA PRAWNA

29 października 2023 Kadry

Czy nagrodę jubileuszową można wypłacić ponad 3 lata wstecz? Nauczyciel złożył dokumentację do zaliczenia do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Po doliczeniu tego okresu pracownik na dzień dzisiejszy ma 23 lata i 7 miesięcy i 25 dni pracy. Czy pracodawca jest zobowiązany wypłacić nagrodę jubileuszową za 20-lecie czy dopiero 25-lecie w 2025? Dodam, że pracownik w tej szkole pracuje rok. W innej nie otrzymał nagrody jubileuszowej, ponieważ nie przedłożył tam dokumentów do powiększenia stażu pracy z pracy na gospodarstwie rolnym.

Skoro pracownik w danej szkole pracuje rok, a prawa do nagrody jubileuszowej nabył ponad 3 lata temu – nie ma podstaw, aby teraz mu tą nagrodę wypłacić, bowiem w chwili nabycia do niej prawa nie był zatrudniony w danej szkole.

Inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby okres zatrudnienia był dłuższy a nauczyciel dopiero teraz przedstawiłby dokumenty.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody (uchwała SN z dnia 26 lutego 1990 r., III PZP 57/89). W uchwale z dnia 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91) Sąd Najwyższy sprecyzował, że pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT