Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel był zobowiązany do złożenia do dyrektora sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, zgodnie z § 4 ust. 5...

PORADA PRAWNA

27 lipca 2021 Awans zawodowy

Czy nauczyciel, który rozpoczął staż na nauczyciela dyplomowanego we wrześniu 2017 roku i ukończył staż w 2020 roku, powinien napisać sprawozdanie z realizacji stażu według rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego z 2013 roku czy z 2018 roku?

Nauczyciel był zobowiązany do złożenia do dyrektora sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r., poz. 2200) oraz art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm. Przepisy ww. rozporządzenia oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287) nie zawierają żadnych regulacji przejściowych dotyczących czynności po zakończeniu stażu w 2020 r., a więc należy stosować przepisy obowiązujące w tym czasie. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT