Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne   Może, ale nie będąc pracownikiem szkoły, nie może być odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, dla których szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne (wyjazd na...

PORADA PRAWNA

31 maja 2012 Inne

Czy opiekunem na wycieczce szkolnej może być rodzic dziecka?

 

Może, ale nie będąc pracownikiem szkoły, nie może być odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, dla których szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne (wyjazd na wycieczkę). Na rodzica nie może być nałożona odpowiedzialność za organizację, opiekę, bezpieczeństwo uczniów. Prawo oświatowe, a także statut (?) szkoły określa kompetencje zarówno rodziców, jak i nauczycieli.


 

Podstawa prawna.
USTAUSTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.).
Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.


 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT