Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne § 19 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. wsprawie szczegółówych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U z 2017r. poz 1575) mówi, że kwalifikacje do...

PORADA PRAWNA

Czy osoba posiadająca mgr pedagogiki bez określonej specjalności może być pedagogiem szkolnym w zespole szkół? Dyplom ukończenia uczelni wydano w 2004 r, osoba ta pracuje od 2005 r, jednak w opinii kuratorium nie posiada kwalifikacji.

§ 19 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. wsprawie szczegółówych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U z 2017r. poz 1575) mówi, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego posiada osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Warto jednak pamiętać, że TO DYREKTOR SZKOŁY zatrudniający pedagoga dokonuje oceny tych kwalifikacji pod kątem potrzeb swojej szkoły, gdyż jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu art. 68 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Poza tym w/w rozporządzenie wyraźnie mówi w §27 także o tym, że nauczyciele zatrudnieni przed 1 września 2017r. na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Jeśli ten warunek spełniony jest w opisanym przypadku, to moim zdaniem opinia kuratorium jest błędna. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT