Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa nie zabraniają działań, o których mowa w pytaniu. Należy jednak pamiętać, że uczniom przysługują bezpłatne materiały oraz podręczniki. Rada Rodziców...

PORADA PRAWNA

16 września 2017 Inne

Czy rodzice mogą kupić z własnej inicjatywy, (dobrowolnie) dodatkowe ćwiczenie dla dziecka, zbiór zadań itp.? Czy rada rodziców lub inny podmiot może podarować dziecku dodatkowe ćwiczenie, itp.?

Przepisy prawa nie zabraniają działań, o których mowa w pytaniu. Należy jednak pamiętać, że uczniom przysługują bezpłatne materiały oraz podręczniki. Rada Rodziców ma prawo dysponować własnymi środkami finansowymi wg ustalonych zasad zawartych w regulaminie rady rodziców.Bowiem w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. Fundusze te mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (ze zm.), w szczególności art. 83, 84.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT