Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią...

PORADA PRAWNA

15 września 2016 Prawo oświatowe

Czy uczeń kończący szkołę podstawową i uczeń kończący gimnazjum może otrzymać stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe jeżeli wychowawcy złożyli wnioski o przyznanie stypendium po drugim semestrze, tj. jeszcze w roku szkolnym, tzn. do 31 sierpnia? Wnioski spełniały kryteria przyznania stypendium, zgodnie z art. 90 g ustawy o systemie oświaty oraz regulaminem szkolnym. Czy, jeżeli dyrektor przyznawał do tej pory tym uczniom, a od 1 września -absolwentom stypendia, jest to nie zgodne z prawem? Jeżeli tak, to co w tej sytuacji ma zrobić, zwrócić do organu prowadzącego niesłusznie przyznane stypendia uczniów, czy to zależy już od organu prowadzącego, bo zgodnie z ustawą stypendia przyznaje się w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych?

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.Wg mojej opinii szkoła niesłusznie przyznała stypendium uczniom kończącym szkołę. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. W związku z tym, że fundusze zapewnia organ prowadzący szkołę, należy z nim ustalić sposób rozwiązania tego problemu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 90g.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT