Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Uczeń technikum informatycznego posiada orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Zgodnie z planem nauczania należy go przygotować do egzaminów potwierdzających...

PORADA PRAWNA

06 listopada 2014 Inne

Czy w sytuacji przyznania uczniowi orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, w którego domu nie ma warunków do prowadzenia zajęć, dyrektor może zorganizować nauczanie indywidualne na terenie szkoły?

Uczeń technikum informatycznego posiada orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Zgodnie z planem nauczania należy go przygotować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie. W domu ucznia nie ma warunków do zrealizowania programu nauczania dla tego zawodu – brak odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego. Możemy zapewnić uczniowi kształcenie w ramach kwalifikacji jedynie w szkolnej pracowni komputerowej. Czy w takiej sytuacji dyrektor może zorganizować nauczanie indywidualne na terenie szkoły?


Jeśli w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego dopuszczono możliwość nauki na terenie szkoły, nie ma przeszkód, aby uczeń korzystał z pracowni informatycznej.

Otwarty katalog miejsc, w których można porwadzić nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne zapewnia się uczniowi, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki. Rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży wskazuje wykaz miejsc, w kórych mogą odbywać się te zajęcia:

- dom rodzinny;
- placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty;
- rodzina zastępcza;
- rodzinny dom dziecka;
- placówka opiekuńczo-wychowawcza;
- regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna.


Kiedy nauczanie indywidualne można zorganizować w domu?

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży zajęcia indywidualnego nauczania mogą być również organizowane w szkole, jeśli:

- w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w szkole;
- szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego ucznia.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT