Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku publicznego zespołu szkolno – przedszkolnego wicedyrektor musi spełniać wymogi kwalifikacyjne z § 8 w zw. z § 1 pkt 1 i pkt 5 – 11 rozporządzenia Ministra...

PORADA PRAWNA

Czy wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego musi mieć ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą?

W przypadku publicznego zespołu szkolno – przedszkolnego wicedyrektor musi spełniać wymogi kwalifikacyjne z § 8 w zw. z § 1 pkt 1 i pkt 5 – 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, Dz.U. z 2017 r., poz. 1597, wśród których nie są wymienione ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. Czyli kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą nie są obowiązkowe dla wicedyrektora.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT