Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela, urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za...

PORADA PRAWNA

04 stycznia 2015 Kadry

Do 31 sierpnia 2012r. pełniłm funkcję dyrektora szkoły podstawowej. W lutym 2012 r. podjęto uchwałę o likwidacji szkoły. W okresie wakacji wykonywałam czynności związane z jej likwidacją. W związku z tym nie wykorzystałam do końca przysługującego mi urlopu wypoczynkowego (placówka feryjna). W okresie wakacji wykorzystałam urlop na początku lipca-10 dni i w sierpniu tez 10 dni. Od 01.09.2012 r. zostałam przeniesiona na podst.art.18 KN do innej placówki (w tej samej gminie) na stanowisko n-la grupy dzieci 5-lenich. Moje pytanie dotyczy tego -czy przysługuje mi wykorzystanie bądź ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy za 2012 r.?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela, urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów. Urlopu uzupełniającego udziela się w wymiarze do 8 tygodni (w zależności od wymiaru wykorzystanego urlopu). Z pytania wynika, że w 2012 r. wykorzystała Pani 6 tygodni urlopu - 2 tygodnie ferii zimowych, 2 tygodnie w lipcu i 2 tygodnie w sierpniu. Pozostają zatem 2 tygodnie urlopu uzupełniającego. 

Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowniczym, którego można domagać się od pracodawcy do 3 lat (termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy - art. 291 § 1 kodeksu pracy).

W opisanym przypadku sprawa wydaje się skomplikowana z powodu przeniesienia do placówki nieferyjnej. Przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 KN nie powoduje jednak ustania stosunku pracy, lecz jest jego kontynuacją. Oznacza to, że obecny pracodawca zobowiązany jest do uznania roszczeń powstałych jeszcze w pracy w szkole. Skoro zatem w trakcie trwania stosunku pracy powstało roszczenie o zaległy urlop wypoczynkowy, należy go udzielić mimo zmiany warunków pracy.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT