Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zakładając, że aktualna terminowa umowa o pracę została zawarta prawidłowo, zostanie rozwiązana z upływem terminu, na jaki została zawarta, czyli bez obowiązku...

PORADA PRAWNA

07 września 2020 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Dyplomowany nauczyciel j. angielskiego zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin na czas określony (1 rok) wymusza na dyrektorze kolejną umowę na czas nieokreślony. Wyraził się, że traktuje się go tutaj jak "lumpa" i dostaje kolejną śmieciową umowę. Mimo to podpisał kolejną umowę na czas określony (1 rok) również w pełnym wymiarze godzin, ale straszy sądem i zapisuje się do związków zawodowych. Czy dyrektor ma obowiązek podpisać z nim kolejną umowę na czas nieokreślony? Czy wygasająca umowa po prostu rozwiązuje stosunek pracy, a dyrektor nie ma obowiązku współpracować z pracownikiem, który podważa decyzje dyrektora i jego kompetencje w nietaktowny sposób? Czy są podstawy do tego, aby zatrudniać go na umowę na czas nieokreślony?

 Zakładając, że aktualna terminowa umowa o pracę została zawarta prawidłowo, zostanie rozwiązana z upływem terminu, na jaki została zawarta, czyli bez obowiązku składania nauczycielowi przez dyrektora jakichkolwiek oświadczeń woli, zgodnie z art. 30 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320. W takiej sytuacji dyrektor nie będzie miał obowiązku zawierania z nauczycielem kolejnej umowy o pracę na czas określony albo nieokreślony.
Umowa ta jest zawarta prawidłowo w samorządowej jednostce oświatowej, gdy nauczyciel jest zatrudniany na zastępstwo albo zgodnie z organizacją pracy szkoły/przedszkola, czyli gdy z obiektywnych przyczyn nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela na czas nieokreślony (art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). Jeśli warunki te nie są spełnione, nauczyciel może dochodzić ustalenia przez sąd pracy, że już teraz jest zatrudniony na czas nieokreślony – czyli w samorządowej jednostce oświatowej na podstawie mianowania (art. 10 ust. 5 pkt 6 KN), a uzyskanie korzystnego wyroku nie będzie wymagało zawierania nowej umowy o pracę. Z kolei w niesamorządowej jednostce oświatowej nauczyciela można zatrudniać z dowolnej przyczyny na terminowe umowy, gdy łączna liczba nie przekroczy równoczesne 3 umów i 33 miesięcy terminowego zatrudnienia (art. 251 § 1 KP). Ponieważ w pytaniu nie podano miejsca pracy nauczyciela i powodu zatrudniania na czas określony, nie można stwierdzić, czy prawidłowe jest stanowisko pracodawcy, czy nauczyciela.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT