Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kwestia tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu nie ma szczegółowych regulacji. Albowiem przepisy prawa oświatowego dotyczące ramowych planów...

PORADA PRAWNA

04 października 2016 Inne

Dziecku przedszkolnemu z orzeczeniem autyzmu przyznano dwie godziny rewalidacyjne tygodniowo. Rodzic twierdzi, że przysługują mu 4 godziny. Czy ma rację?

Kwestia tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu nie ma szczegółowych regulacji. Albowiem przepisy prawa oświatowego dotyczące ramowych planów nauczania wskazują tylko liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów. W związku z tym wymiar godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu powinien być ustalany indywidualnie dla każdego dziecka, w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz konkretne potrzeby tego dziecka. Gminy, do których należy prowadzenie przedszkoli zazwyczaj ustalają zasady organizacji roku szkolnego i w nich precyzują, ile godzin może przeznaczyć dyrektor na zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Proszę też pamiętać, że planując w IPET wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych można wziąć pod uwagę, iż zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ramowego statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo – a takie są zajęcia rewalidacyjne powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut, z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut. Przedszkola często przyznają dziecku rewalidację w wymiarze 2 godz. tygodniowo rozbijając ten czas na kilka oddzielnych zajęć.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT