Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na dzień dzisiejszy kwestię tę reguluje rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,...

PORADA PRAWNA

14 lutego 2017 Prawo oświatowe

Ile uczniów musi być w klasie, aby mogła funkcjonować specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym? Jaki przepis to reguluje?

Na dzień dzisiejszy kwestię tę reguluje rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.):

1. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej wynosi od 6 do 8.

2. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę specjalną, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej wyżej.

W związku z reformą oświaty 23 stycznia 2017 ukazał się projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, w którym planowane jest odstąpienie od wskazywania minimalnej liczby uczniów w oddziale szkoły specjalnej (§ 6 ust. 2–4). W projektowanym rozporządzeniu wskazano także inne grupy dzieci i uczniów, które dotychczas nie były wymienione w przepisach rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Proszę śledzić procedurę legislacyjną, gdyż lada moment w/w rozporządzenie może być podpisane przez minister edukacji, ale wejdzie w życie z dniem 1 września 2017r.


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT