Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Karta Nauczyciela:art. 64 ust. 5. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie...

PORADA PRAWNA

04 kwietnia 2013 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Jak obliczyć i wypłacić ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo od 11.02.2013 r. do 31.03.2013 r. w wymiarze 9/18. Jest to pierwsza praca tego nauczyciela. Czy w związku z tym ekwiwalent taki w ogóle przysługuje?

Karta Nauczyciela:

art. 64 ust. 5. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

 

Niewykorzystany urlop należy więc policzyć według następujących zasad:

56 dni urlopu (ekwiwalent max. za 8 tygodni po 7 dni) : 10 miesięcy = 5,6 dnia za każdy miesiąc pracy

Nauczyciel pracował przez 2 miesiące (niepełny miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca)

2 x 5,6 = 11,2 czyli 12 dni (również zaokrąglamy do pełnego dnia)

Jeżeli nauczyciel nie korzystał z urlopu w czasie ferii zimowych, to przysługuje mu ekwiwalent za 12 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli zatrudnienie obejmowało ferie, wówczas ekwiwalentu się nie wypłaca, gdyż wykorzystał już 14 dni.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT