Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rozporządzenie jest aktem wykonawczym dla ustawy, zatem Pytający ma rację. W praktyce szkolnej zadanie to realizuje rada pedagogiczna we współpracy z radą rodziców. Dla...

PORADA PRAWNA

16 września 2015 Prawo oświatowe

Jaki jest właściwy tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki? Z Ustawy o systemie oświaty (art. 54.2) wynika, że inicjatywa uchwalenia należy do rady rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Z kolei z rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół § 2 ust. 2 wynika, że wspomniane programy uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego. Wobec tego według mnie powinniśmy stosować przepis z wyższego w hierarchii aktu prawnego, czyli ustawy. Czy mam rację? Co oznacza w tym kontekście wyrażenie „w porozumieniu z radą pedagogiczną”? Czy po uchwaleniu tych programów przez radę rodziców rada pedagogiczna może wprowadzić poprawki, czy tylko je akceptuje lub nie?

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym dla ustawy, zatem Pytający ma rację. W praktyce szkolnej zadanie to realizuje rada pedagogiczna we współpracy z radą rodziców. Dla uchwały rady pedagogicznej jest niezbędna opinia rady rodziców, natomiast dla rady rodziców – opinia rady pedagogicznej tej szkoły. Rada pedagogiczna może modyfikować treści w zależności od pojawiających się potrzeb. Proponuję jednak zawsze zasięgać (pisemnej) opinii organów szkoły, o których mowa w pytaniu.

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 54; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT