Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przedszkole jest zobowiązane do objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli rodzic się o nią ubiega na podstawie opinii poradni, zgodnie z § 1-3...

PORADA PRAWNA

08 listopada 2023 Inne

Jeśli przedszkole nie realizuje WWR, a rodzic dostarczy opinię o WWR i opinię psychologiczno-pedagogiczną, to czy przedszkole jest zobowiązane do realizacji zaleceń z opinii PPP (przy dużej liczbie dzieci tylko z opiniami psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznymi i niepełnym wymiarem etatów specjalistów) wiedząc, że dziecko jest zaopiekowane WWR w innej placówce?

Przedszkole jest zobowiązane do objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli rodzic się o nią ubiega na podstawie opinii poradni, zgodnie z § 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1798). Z tego obowiązku nie zwalnia realizowanie w innej jednostce oświatowej zaleceń zawartych w odrębnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Część zajęć może być prowadzona w grupach (§ 6 ust. 1, § 7-11 ww. rozporządzenia). Dyrektor powinien więc zorganizować dla ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym określić wymiar i rodzaj zajęć dla ucznia, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po rozważeniu możliwości dołączenia dziecka do grup (§ 4 ust. 1, § 20 ust. 6 ww. rozporządzenia). Niezależnie od tych zajęć, nauczyciele mają obowiązek udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem (§ 20 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT