Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nazewnictwo wewnętrznych regulacji szkoły jest uzależnione od treści statutu lub – gdy statut nie odsyła do regulaminu, procedury lub instrukcji, itp. (czyli dokumentu...

PORADA PRAWNA

Jestem nowym dyrektorem gimnazjum, które zostało przekształcone w szkołę podstawową. Jest to związane ze zmianą i uaktualnieniem wielu dokumentów. Zaczęłam mieć dylemat z rozróżnieniem regulaminu od procedury. Sprawdzając praktykę wielu szkół, które udostępniają te dokumenty w internecie, zauważyłam mieszanie tych nazw. Czasami dokument dotyczący tych samych sytuacji szkolnych nazwa się raz procedurą a innym razem regulaminem, np. dokonywanie oceny pracy nauczyciela. Dodatkowo pojawiło się także określenie "instrukcja". Chciałabym przygotować dokumenty właściwie je nazywając. Proszę o podanie konkretnych dokumentów szkolnych z określeniem, czy jest to regulamin czy procedura.

Nazewnictwo wewnętrznych regulacji szkoły jest uzależnione od treści statutu lub – gdy statut nie odsyła do regulaminu, procedury lub instrukcji, itp. (czyli dokumentu uzupełniającego jego treść) - decyzję o nadaniu nazwy takiemu dokumentowi podejmuje statutowo upoważniony organ ustalający te regulacje, a w szczególności dyrektor odpowiedzialny za kierowanie szkołą (art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 98 ust. 1 pkt 5 PO). Ustawa PO nie określa zasad nadawania nazw regulacjom wewnątrzszkolnym, poza przypadkami regulaminów działania kolegialnych organów (art. 73 ust. 2, art. 80 ust. 3, art. 81 ust. 8, art. 83 ust. 4, art. 85 ust. 3 PO). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT