Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki...

PORADA PRAWNA

27 maja 2020 Inne

Jestem organem prowadzącym oraz dyrektorem przedszkola niepublicznego. Przedszkole ma swoją siedzibę w budynku, którego jestem właścicielem. Pobieram subwencję oświatową z budżetu lokalnej gminy oraz czesne od Rodziców i opłaty za wyżywienie. Posiadam również wpis do CEiDG, jestem na podatkowej książce przychodów i rozchodów, odprowadzam podatek dochodowy. Jestem traktowana jak przedsiębiorca, ponieważ mam zarejestrowaną działalność gospodarczą jako przedszkole niepubliczne. Przeważająca działalność gospodarcza kod PKD- 85.10.Z- wychowanie przedszkolne . Mam 2 pytania? 1. Czy subwencja oświatową, którą pobieram z Urzędu Gminy wlicza się do mojego przychodu, tzn. do przychodu firmy? 2.Czy w związku ze znacznym spadkiem przychodów w kwietniu (Rodzice płacili niższe czesne) związanym z epidemią COVID-19, mogłam ubiegać się o subwencję z PFR-u w ramach tarczy antykryzysowej? Subwencja ta została mi już przyznana, czyli wniosek, który złożyłam został rozpatrzony pozytywnie i pieniądze zostały przelane na specjalnie założone w tym celu konto. Boję się jednak ruszać tych środków, bo nie wiem czy przedszkole niepubliczne może z tych środków skorzystać.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 9w praktyce rada gminy lub powiatu), w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów niepublicznych. Natomiast art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Z przepisów wprost wynika, że dotacja otrzymana z gminy stanowi przychód z działalności gospodarczej.
Odpowiadając na drugie pytanie informuję, że zgodnie z art.2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.) ustawę stosuje się do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie stosuje się jej do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem epidemii oraz do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W tym kontekście należy stwierdzić, że działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu przedszkola spełnia kryteria ustawowe. Jeżeli dane podane we wniosku były zgodne z prawdą to subwencja została przyznana prawidłowo.
Bez bliższego wskazania wątpliwości pytającego nie można udzielić bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT