Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w ww. terminach nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, skoro nie pozostaje w gotowości do prowadzenia zajęć w dniach, w...

PORADA PRAWNA

20 września 2019 Kadry

Kiedy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, chodzi o: - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego - rekolekcje wielkopostne - dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustalane przez dyrektora) oraz DEN - święta państwowe - dni opieki nad dzieckiem?

Za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w ww. terminach nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, skoro nie pozostaje w gotowości do prowadzenia zajęć w dniach, w których nie prowadzi zajęć z uwagi na organizację roku szkolnego, zaplanowaną z wyprzedzeniem nieobecność uczniów albo własną nieobecność nauczyciela w pracy (art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w zw. z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm., uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1989 r., III PZP 53/88, OSNC 1989/7-8/109). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT