Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.Decyzję w...

PORADA PRAWNA

24 października 2012 Prawo oświatowe

Mam pytanie dotyczące odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego.Dziecko miało opinię, w której jest zalecenie, by odroczyć dziecko na rok, rodzice wyrazili zgodę. Dziecko uczęszczało do oddziału ,,O" przedszkola niepublicznego w zespole szkół, którego jestem dyrektorem. Czy decyzję o odroczeniu musi podjąć dyrektor szkoły obwodowej publicznej? Czy może takie samo prawo ma dyrektor szkoły podstawowej niepublicznej, do której miało dziecko uczęszczać (a dyrektor szkoły obwodowej otrzymuje tylko informację)? Czy jest to zgodne z prawem?

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Decyzja ma charakter decyzji administracyjnej.

Odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić wyłącznie na wniosek rodziców dziecka.

 

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.)

Art. 16. 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok

(...)

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT