Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zajęcia do wychowania w rodzinie nie obowiązują wszystkich uczniów, natomiast zajęcia doradztwa zawodowego obejmują wszystkich uczniów odpowiednich klas (oddziałów),...

PORADA PRAWNA

22 września 2017 Prawo oświatowe

Mamy wątpliwość dotyczącą sposobu dokumentowania realizacji programu zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz programu zajęć doradztwa zawodowego? Czy trzeba zakładać do tych zajęć oddzielne dzienniki, czy należy wpisywać je w dzienniku lekcyjnym?

Zajęcia do wychowania w rodzinie nie obowiązują wszystkich uczniów, natomiast zajęcia doradztwa zawodowego obejmują wszystkich uczniów odpowiednich klas (oddziałów), zatem wg mojej opinii, zajęcia mogą być dokumentowane w następujący sposób:

1) WDŻ – w dziennikach zajęć dodatkowych,

2) zajęcia doradztwa zawodowego – w dziennikach zajęć lekcyjnych.

Rozwiązanie takie również sugeruje zapis rozporządzenia w sprawie ramowych planów. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy:

1) rozkład zajęć, a w szkołach dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny rozkład zajęć:

2) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3) zajęć z wychowawcą;

4) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

5) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Podstawa prawna: 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, w szczególności § 8, § 11. 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w szczególności § 4. 1.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT