Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dla każdego ucznia zakłada się odrębną (indywidualną) teczkę ww. zajęć bez względu na liczbę uczniów w szkole. Obowiązujące przepisy nie stanowią, że ma ją...

PORADA PRAWNA

07 lutego 2018 Prawo oświatowe

Na podstawie § 19 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz indywidualne programy zajęć. Proszę o wyjaśnienie, czy "indywidualną teczkę" zakłada wychowawca klasy, kto ją przechowuje i co rozumiemy przez "dokumentacja badań i czynności uzupełniających". Jeżeli w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych jest ok. 300 uczniów(zajęcia specjalistyczne, rozwijające itp.) Czy to oznacza, że tyle "indywidualnych teczek" powinniśmy posiadać?

Dla każdego ucznia zakłada się odrębną (indywidualną) teczkę ww. zajęć bez względu na liczbę uczniów w szkole. Obowiązujące przepisy nie stanowią, że ma ją prowadzić wychowawca klasy. Osoba upoważniona powinna więc zostać wymieniona w statucie danej szkoły lub wyznaczona przez dyrektora (art. 98 ust. 1 pkt 12 PO). Dokumentacja badań i czynności uzupełniających obejmuje potwierdzenie wykonania i przebieg dodatkowych badań i czynności, które potwierdzają prowadzenie zajęć z uczniem lub udzielanie jemu pomocy przez specjalistów czy lekarzy, a nie są odnotowywane w innych dokumentach wymienionych w przepisach wykonawczych. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT