Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Termin 3-miesięczny nie oznacza, że ocenę należy sporządzić przez ten okres. Ocenę należy sporządzić możliwie jak najszybciej. Dyrektor szkoły jest obowiązany...

PORADA PRAWNA

10 maja 2019 Inne

Nauczyciel dyplomowany (akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z 30 lipca 2008 r.) złożył dn. 10 maja 2019 r. wniosek o dokonanie oceny pracy. Do kiedy dyrektor szkoły jest zobowiązany to uczynić, biorąc pod uwagę, że w przewidziane na to ustawowe 3 miesiące wchodzą wakacje?

Termin 3-miesięczny nie oznacza, że ocenę należy sporządzić przez ten okres. Ocenę należy sporządzić możliwie jak najszybciej. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej m. in. z własnej inicjatywy – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy. Natomiast przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 (awans zawodowy), dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730.), w szczególności art. 6a.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT