Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wniosek nauczyciela o dodatkowy staż został złożony na podstawie art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Nauczyciel...

PORADA PRAWNA

07 września 2020 Awans zawodowy

Nauczyciel kontraktowy po odbyciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego ( staż rozpoczęty 1.09.2017 r. i zakończony 31.05.2020 r.) i uzyskaniu pozytywnej oceny przystąpił do egzaminu, w wyniku którego komisja nie nadała mu stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel złożył dyrektorowi wniosek o odbycie dodatkowego 9-cio miesięcznego stażu. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jaka jest procedura postępowania dyrektora w tym przypadku? 2. Czy dyrektor ponownie wyznacza temu nauczycielowi opiekuna stażu? 3. Wg jakiego rozporządzenia nauczyciel składa plan rozwoju zawodowego na okres dodatkowego stażu?

Wniosek nauczyciela o dodatkowy staż został złożony na podstawie art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Nauczyciel powinien do niego załączyć plan rozwoju zawodowego na okres dodatkowego stażu w oparciu o art. 9c ust. 3 KN i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). Jeżeli dyrektor zgodzi się na realizowanie dodatkowego stażu, nauczycielowi należy wyznaczyć ponownie opiekuna stażu, ponieważ bez opiekuna nauczyciel nie może realizować żadnego stażu związanego z awansem oraz zatwierdzić plan rozwoju zawodowego – art. 9c ust. 4 KN i § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT