Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy...

PORADA PRAWNA

07 grudnia 2018 Nadzór pedagogiczny

Nauczyciel posiada ocenę pracy z grudnia 2017r. Czy ta ocena jest aktualna i można ją podać we wniosku o nagrodę kuratora?

Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanychprzez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego; 2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w odrębnych przepisach; 3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. Nowe brzmienie ust. 1 w art. 6a weszło w życie z dn. 1.09.2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).Ocena zawsze musi być opracowana na podstawie aktualnych przepisów.Wg mojej opinii ocena jest aktualna, taką opinię podzielają niektóre organy nadzoru pedagogicznego. W przypadku wątpliwości proponujemy zwrócić się z pytaniem do właściwego kuratorium.Podstawa prawna:1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli2.

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT