Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Od dnia 01.01.2018 r. art. 66 ust. 1 KN stanowi, że w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu m.in. urlopu dla...

PORADA PRAWNA

Nauczyciel poszedł na roczny urlop dla poratowania zdrowia w lutym 2017 r. (po feriach zimowych). Czy nauczycielowi należy się urlop uzupełniający. Jeżeli tak, to w jakim wymiarze?

Od dnia 01.01.2018 r. art. 66 ust. 1 KN stanowi, że w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu m.in. urlopu dla poratowania zdrowia, nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop dla poratowania zdrowia w w przeważającej części był wykorzystywany w czasie, gdy art. 66 ust. 1 KN nie wymieniał go jako nieobecności w pracy uprawniającej do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego. W stanie prawnym przed dniem 01.01.2018 r. ugruntowane było stanowisko, że urlop dla poratowania zdrowia, przypadający w czasie ferii szkolnych, konsumował urlop wypoczynkowy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1988 r., I PR 7/88). W związku z tym można przyjąć, że za 2017 r. nie przysługuje urlop uzupełniający, zaś odnośnie części urlopu wykorzystanej w 2018 r. dopiero po dniu 31 sierpnia 2018 r. możliwe będzie dokonanie oceny, czy za 2018 r. nauczyciel nabędzie to prawo, gdy w okresie ferii letnich nie wykorzysta w naturze co najmniej 56 dni kalendarzowych (art. 66 ust. 1 KN). Można również przyjąć interpretację korzystną dla nauczyciela, że również za 2017 r. przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze 6 tygodni (8 tygodni pomniejszonych o 2 tygodnie urlopu wykorzystanego w ferie zimowe).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT