Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W sytuacji braku oryginałów świadectw pracy, dla potrzeb określenia sposobów dokumentowania poprzednich okresów zatrudnienia pomocne mogą być regulacje zawarte w...

PORADA PRAWNA

09 listopada 2023 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel przed podjęciem pracy w szkole pracował w firmie. Zgubił lub nie posiada świadectwa pracy. Nie ma możliwości przedstawienia świadectwa pracy w celu obliczenia stażu pracy do nagrody jubileuszowej. Posiada z ZUS zaświadczenie w którym jest informacja o czasie zatrudnienia i informacja że była to praca na cały etat. Czy taki dokument może być uwzględniony podczas naliczania stażu pracy?

W sytuacji braku oryginałów świadectw pracy, dla potrzeb określenia sposobów dokumentowania poprzednich okresów zatrudnienia pomocne mogą być regulacje zawarte w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412).

Środkami dowodowymi stwierdzającymi okresy zatrudnienia są:

 • pisemne zaświadczenia zakładów pracy, wydane na podstawie posiadanych dokumentów, zawierające w szczególności imię i nazwisko osoby, której dotyczy, datę podjęcia i ustania zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanych czynności,
 • legitymacje ubezpieczeniowe (przy czym winny one zawierać wpisy dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy, pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika),
 • innych dowodów z przebiegu ubezpieczenia,
 • legitymacje służbowe,
 • legitymacje związków zawodowych,
 • umowy o pracę,
 • wpisy w dowodach osobistych,
 • okresy zatrudnienia mogą być także udowodnione zeznaniami świadków, gdy zainteresowany wykaże, że nie może przedstawić zaświadczenia zakładu pracy,
 • pisma kierowane przez zakład pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, angażowaniu, zwolnieniu, wyróżnieniu, udzieleniu urlopu).

Moim zdaniem zaświadczenie z ZUS wystarczy, bo doliczyć dany okres do stażu pracy.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT