Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Organ prowadzący szkołę (jst.) określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 1) wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki...

PORADA PRAWNA

Organ prowadzący określił wysokość dodatku motywacyjnego w przeliczeniu na 1 etat nauczycielski 6 procent od wynagrodzenia zasadniczego. Czy to oznacza, że każdy nauczyciel musi takiej wysokości dodatek otrzymać ? Regulamin organu prowadzącego to kopia rozporządzenia i bez dodatkowych kryteriów wewnątrzszkolnych nie jest możliwa gradacja tego dodatku, a taki jest zamysł wg rozporządzenia. Przecież jeśli ktoś dostanie 10 procent to drugi musi otrzymać 2 procent, bo uśrednienie wynosi 6 procent. Czy w ogóle można podwyższać dodatek ponad 6 procent tego co wyznaczył organ prowadzący? Czy też trzeba określić np. widełki od 1 do 6 procent dla wszystkich nauczycieli, ustalić kto na ile zasługuje wg regulaminu organu prowadzącego, i to co zostanie po podziale zostawić w budżecie szkoły? Czy dobrze też pojmuję, że nikt z nauczycieli nie może mieć „zero” dodatku motywacyjnego, bo jest to składowa wynagrodzenia?

Organ prowadzący szkołę (jst.) określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 1) wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków (z zastrzeżeniem art. 33 i 34), 2) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Uwagi w zakresie dodatków motywacyjnych: 1. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od uzyskania przez niego określonych wyników w pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć. 2. Rada jst. nie posiada kompetencji do pozbawienia nauczycieli dodatku motywacyjnego (Wyrok WSA we Wrocławiu z 4.12.2008 r. IV SA/Wr 440/2008). 3. Ustawa określa, kiedy dodatek nie przysługuje (zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków. (Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18.11.2008 r., IV SA/Wr 372/2008). 4. W kompetencji z w art. 30 ust. 6 ustawy KN do ustalania szczegółowych warunków przyznawania dodatków nie mieści się możliwość odbierania elementów wynagrodzenia przyznanego ustawą (Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25.06.2008 r., IV SA/Wr 176/2008). W sytuacji opisanej w pytaniu, najlepszą interpretacją regulaminu wydaje się przyznawanie dodatku do 6% (jako tzw. średnia - co pozostaje w zgodzie z tzw. dyscypliną budżetową). Proponuję jednak porozumieć się pisemnie z Radą w w/w sprawie, w celu wyjaśnienia szczegółów. Rada odniesie do zapytania, a dyrektor będzie miał pewność, że postępuje zgodnie z regulaminem i wytycznymi co do przydzielania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT