Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rozporządzenie MEN z 23 kwietnia 2013r.w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w...

PORADA PRAWNA

30 listopada 2017 Prawo oświatowe

Otrzymaliśmy z poradni PP orzeczenie o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w zaleceniach jest: "w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: -prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej, - prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej, prowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej" Pytanie: czy te zajęcia wymienione w zaleceniach prowadzone są w ramach 10 godzin tygodniowo(logopedyczne, psychologiczne)? Czy dodatkowo poza tymi 10h? Rozporządzenie nie wyjaśnia wprost.

Rozporządzenie MEN z 23 kwietnia 2013r.w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim(Dz.U. z 7 maja 2013 poz. 529) mówi w § 11. 1-2, że dla tego dziecka należy opracować indywidualny program zajęć obejmujący: cele realizowanych zajęć, metody i formy pracy z dzieckiem oraz zakres współpracy z jego rodzicami. Formą pracy są właśnie zajęcia logopedyczne, indywidualna terapia psychologiczna oraz indywidualna terapia pedagogiczna. Ten indywidualny program zajęć – opracowany przez nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami - ma być realizowany w minimalnym wymiarze 10 godzin tygodniowo.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT