Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jedynie w samorządowej publicznej szkole można wyjątkowo zatrudnić na stanowisku nauczyciela osobę nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego, co wynika z treści art. 10...

PORADA PRAWNA

29 sierpnia 2019 Awans zawodowy

Planuję zatrudnić nauczyciela w liceum niepublicznym bez przygotowania pedagogicznego. Nauczyciel dostarczył zaświadczenie, że jest słuchaczem studiów podyplomowych nadających uprawnienia pedagogiczne. Czy taki nauczyciel ma obowiązek realizować ścieżkę awansu zawodowego? Czy w tym przypadku może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego? Wiem, że nauczyciel bez kwalifikacji pedagogicznych może rozpocząć awans (ale czy ma taki obowiązek? np. dostarczyć plan awansu) jeżeli jest zatrudniony na 1/2 etatu? Co oznacza w tym przypadku 1/2 etatu? W naszej szkole obowiązuje kodeks pracy. Planuję zatrudnić nauczyciela na 1/2 etatu z 12 godzinami dydaktycznymi tzn. przy tablicy. Nauczyciel podjął studia podyplomowe (3 semestralne). Czy mogę podpisać umowę do 31.08.2020? Jeżeli tak, to co wówczas ze stażem i rozmową kwalifikacyjną- przecież jeszcze nie skończy studiów podyplomowych, a więc nie ma pełnych kwalifikacji? Czy może trzeba podpisać umowę na dwa lata, ale wówczas kiedy kończy staż?

Jedynie w samorządowej publicznej szkole można wyjątkowo zatrudnić na stanowisku nauczyciela osobę nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego, co wynika z treści art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Natomiast ten przepis nie ma zastosowania do nauczycieli szkół niepublicznych, ponieważ nie jest wymieniony w art. 91b ust. 2 KN w katalogu regulacji pragmatyki służbowej, które mają zastosowanie do nauczycieli niepublicznych szkół. Dodatkowo w niepublicznym liceum niedopuszczalne jest zatrudnienie na stanowisku nauczyciela osoby, która nie posiada pełnych kwalifikacji do zajmowania tego stanowiska, w tym osoby bez przygotowania pedagogicznego, co wprost wynika z treści art. 91b ust. 2b w zw. z art. 10 ust. 5 pkt 5 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm.). Ponadto obowiązek zatrudnienia w niepublicznej szkoły nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami powtarza art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. W związku z tym, że osoba bez przygotowania pedagogicznego nie może być zatrudniona jako nauczyciel niepublicznej szkoły, w konsekwencji nie będzie mogła również realizować stażu, ponieważ takie uprawnienia przysługują jedynie osobie będącej nauczycielem oraz zatrudnionej na stanowisku pedagogicznym (art. 91b ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 9b ust. 1 i art. 1 ust. 2 pkt 2 KN). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT