Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Procedura dopuszczania do użytku programów nauczania na podstawie art. 22a ust. 6 i 7 oraz art. 22aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r.,...

PORADA PRAWNA

Poproszę o procedurę dopuszczenia do użytku programów szkolnych wraz z podstawą prawną.

Procedura dopuszczania do użytku programów nauczania na podstawie art. 22a ust. 6 i 7 oraz art. 22aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230):

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli zainteresowany zaproponowaniem nowego programu nauczania przedstawia dyrektorowi szkoły na piśmie program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na cały etap edukacyjny, który ma obowiązywać od następnego roku szkolnego, najpóźniej do dnia ... poprzedniego roku szkolnego. Program nauczania musi uwzględniać w całości podstawę programową ustaloną dla danych zajęć edukacyjnych.

2. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba dokonuje analizy zaproponowanego programu nauczania w terminie do dnia ... . Dyrektor może zasięgnąć opinii innego nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny w szkole lub metodyka.

3. Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej w sprawie zaproponowanego programu nauczania. Uchwała rady pedagogicznej powinna zostać wydana najpóźniej na zebraniu organizowanym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

4. Po zapoznaniu się z opinią rady pedagogicznej, dyrektor szkoły dopuszcza albo odmawia dopuszczenia danego programu nauczania w terminie do dnia ... .

5. Programy nauczania dopuszczone do użytku stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

6. Dyrektor szkoły ogłasza do dnia ... w formie ... (np. zarządzenia) szkolny zestaw programów nauczania na dany rok szkolny.

7. Nauczyciel może zdecydować o realizacji danego programu nauczania:

a) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

b) bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów lub

c) z wykorzystaniem w szczególności urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do realizacji tego programu, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT