Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zarówno nauczyciele jak i pracownicy administracyjni szkoły podlegają obowiązkowo szkoleniom okresowym BHP.  Oprócz tego, dyrektor szkoły musi wyznaczyć osoby do...

PORADA PRAWNA

16 stycznia 2014 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Proszę o wyjaśnienie czy nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły muszą obowiązkowo odbyć szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej czy wystarcza okresowe szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli tak, to jak często należy takie szkolenia powtarzać?

Zarówno nauczyciele jak i pracownicy administracyjni szkoły podlegają obowiązkowo szkoleniom okresowym BHP.  

Oprócz tego, dyrektor szkoły musi wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 kodeksu pracy).  Liczba tych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Przepisy prawa nie określają terminu ważności takiego szkolenia. Rozsądnie byłoby co kilka lat odświeżać wiadomości i umiejętności pracowników. 

W przypadku nauczycieli dodać należy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają obowiązkowo przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT