Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przedstawionej w pytaniu sytuacji proponujemy wpisać do projektu arkusza organizacyjnego szkoły lub placówki na rok szkolny 2017/2018 wymiar obecnie obowiązującego pensum...

PORADA PRAWNA

16 kwietnia 2018 Prawo oświatowe

Rada Gminy jak dotąd nie ustaliła pensum logopedy, ile więc mam wpisać w arkuszu organizacyjnym - 18 czy 20?

W przedstawionej w pytaniu sytuacji proponujemy wpisać do projektu arkusza organizacyjnego szkoły lub placówki na rok szkolny 2017/2018 wymiar obecnie obowiązującego pensum logopedy, ustalony przez radę gminy na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. Jeśli wskutek podjętej w tym zakresie przez radę gminy nowej uchwały nastąpi zmiana tego wymiaru, to wówczas należy ująć ją w aneksie do arkusza organizacyjnego, który będzie obowiązywał od 1 września 2018 r. Do tego czasu, jak sądzimy, powinny zostać zakończone czynności legislacyjne na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego ustalające wysokość pensum nauczycieli specjalistów.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz.1189 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649 z późn.zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT