Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Odpowiedź została oparta na rozdz. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024 r. poz. 750) oraz §  18 i § 19 rozporządzenia MEiN z 7...

PORADA PRAWNA

04 czerwca 2024 Prawo oświatowe

Uczeń 5-letniego technikum nie uzyskał pozytywnej oceny z dwóch przedmiotów na koniec roku szkolnego. W sierpniu miał przystąpić do egzaminów poprawkowych, ale przed egzaminami w lipcu odebrał dokumenty. 1. Co należy wpisać do arkusza ocen w wierszu "informacja o egzaminie poprawkowym"?. 2. Co należy wpisać do arkusza ocen w wierszu "data uchwały rady pedagogicznej"? 3. Czy to ma być wpis: Egzamin poprawkowy z .... – uczeń odebrał dokumenty przed wyznaczonym terminem egzaminu? 4. Czy jako datę należy przyjąć czerwcowe, czy też sierpniowe (31 sierpnia ...) zebranie rady pedagogicznej dot. pojęcia uchwały o promowaniu?

 

Odpowiedź została oparta na rozdz. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024 r. poz. 750) oraz §  18 i § 19 rozporządzenia MEiN z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – (Dz. U. z 2023 r. poz. 1120 ze zm.).

W arkuszu ocen w wierszu "informacja o egzaminie poprawkowym" – nie przystąpił zatem stawiamy poziomą kreskę.

W arkuszu ocen w wierszu " data uchwały rady pedagogicznej" – jeżeli uczeń w czerwcu nie uzyskał promocji i stan się nie zmienił ponieważ nie podszedł do egzaminów – wpisujemy datę czerwcową zebrania.

W arkuszu ocen na pierwszej stronie w dolnej części we wskazanym miejscu wpisujemy przyczynę opuszczenia szkoły – np. zrezygnował z nauki z dniem ….

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT