Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W tym przypadku należy odmówić przyjęcia ucznia do drugiej klasy szkoły branżowej I stopnia. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu...

PORADA PRAWNA

09 listopada 2023 Inne

Uczeń ukończył pierwsza klasę Branżowej Szkoły Zawodowej gdzie praktyczna nauka zawodu odbywał się na szkolnych warsztatach nie posiadał statusu pracownika młodocianego. Po zmianie miejsca zamieszkania chce kontynuować naukę w Branżowej Szkole Zawodowej gdzie uczniowie muszą mieć praktykę u prywatnego pracodawcy co skutkuję tym że posiadają status pracownika młodocianego. Czy można przyjąć takie ucznia do klasy drugiej? Czy pracodawca dostanie refundacje poniesionych kosztów oraz refundacje po zdaniu egzaminu czeladniczego jeżeli uczeń był tylko 2 lata pracownikiem młodocianym?

W tym przypadku należy odmówić przyjęcia ucznia do drugiej klasy szkoły branżowej I stopnia. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia. Kandydatów przyjmuje się na nowy rok szkolny do I klasy. Wynika z tego, że pracodawca zatrudniający młodocianego w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu jest zobowiązany do zawarcia z nim na piśmie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w związku z rozpoczęciem nauki w I klasie i może go skierować m.in. na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia, zgodnie z § 5 i § 10 ust. 1 pkt 1 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.). Jeżeli kandydat nie zawarł umowy z pracodawcą na początku roku szkolnego w I klasie to nie może zostać przyjęty do szkoły lub klasy kształcącej jedynie młodocianych pracowników, a tym bardziej od II klasy, ponieważ takiej umowy nie może zawrzeć z pracodawcą, któremu w związku z tym nie przysługuje dofinansowanie kształcenia ucznia według art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900), ani tez zwrot niesprecyzowanych bliżej "poniesionych kosztów".

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT