Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kwestię wykształcenia reguluje Ustawa o systemie oświaty:Art. 11a ust. 3: Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która: 1) ukończyła zasadniczą szkołę...

PORADA PRAWNA

24 października 2013 Kadry

Witam Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie kształcenia w zawodach - kwalifikacje można zdobyć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. Czy po zakończonym kursie w obrębie jednak kwalifikacji np. R3 i niezaliczonym egzaminie w ramach tej kwalifikacji uczestnik może powiedzieć, iż posiada wykształcenie rolnicze (odpowiednik ukończenia ZSZ w zawodzie rolnik i niezaliczony egzamin)?

Kwestię wykształcenia reguluje Ustawa o systemie oświaty:

Art. 11a ust. 3:

Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która: 
1) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną, albo
2) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, albo
3) zdała egzamin, o którym mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a, oraz:
a) ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie,
lub
b) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który nie ukończył zasadniczej szkoły zawodowej, aby legitymować się wykształceniem zawodowym musi zatem zdać egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadzany przez okręgową komisję egzaminacyjną oraz ukończyć kwalifikacyjne kusry zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie lub uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Samo ukończenie kursu kwalifikacyjnego nie daje wykształcenia zawodowego. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT