Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard C1 – Dokumentowanie kontroli zarządczej

  Wszystkie działania w szkole/placówce, a zwłaszcza te o charakterze kontrolnym muszą być dokładnie dokumentowane. Z uwagi na specyficzny charakter kontroli zarządczej wszelkie dokumenty z nią związane powinny być znane wszystkim pracownikom, których dotyczą. Powinny one być zgromadzone w jednym miejscu. Natomiast wyznaczony pracownik powinien mieć obowiązek ich analizy pod względem ich aktualności z punktu widzenia: aktualnych przepisów prawnych, struktury organizacyjnej szkoły/placówki, sprawności realizowanych zadań. Cała dokumentacja kontroli zarządczej powinna być logiczna, spójna i komplementarna.
Spójność można zachować poprzez nieprzepisywanie jednych regulacji w drugie, lecz czytelne wskazanie, że w danej kwestii zastosowanie mają regulacje określone np. w zarządzeniu nr …. z dnia … w sprawie …., albo są uregulowane w problematyce dotyczącej (…).
 

  Z tego też względu należy w szkole/placówce opracować rejestr obowiązujących przepisów (regulacji) wewnętrznych oraz przygotować dokładną bazę danych umożliwiającą pobranie dowolnej procedury (regulacji) praktycznie w każdej chwili. Należy również stworzyć czytelny i prosty system pozwalający na odnotowywanie uwag pracowników dotyczących konkretnych regulacji – np. anonimowa skrzynka postulatów i uwag wystawiona w pokoju nauczycielskim lub w bibliotece szkolnej.

 

 

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/10

 

Dokumenty:

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT