Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard C2 – Nadzór

Aby mieć pewność, a jeśli nie pewność, to przynajmniej uzasadnione przekonanie, że wykonywanie wszelkich zadań w szkole lub placówce oświatowej jest wystarczająco skuteczne, oszczędne i efektywne (zgodnie z celami kontroli zarządczej) – niezbędny jest właściwy nadzór nad ich realizacją. Należy jednak pamiętać, że nadzór nie jest jedynym elementem kontroli zarządczej, ale wiąże się również z odpowiedzialnością osoby nadzorującej za błędy lub zaniechania nadzorowanego przez siebie pracownika. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz.2013r. z późn. zm). kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą.

Obszary sprawowanego nadzoru można przykładowo pogrupować w następujący sposób:

1. Zgodność działalności z prawem oraz przyjętymi procedurami (kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego).
2. Skuteczność i efektywność działań (ewaluacji wybranych zagadnień, obszarów).
3. Wiarygodność sprawozdań (kontrola dokumentów, analiza realizacji programu i planu nauczania oraz podstawy programowej).
4. Ochrona zasobów (zasady bezpieczeństwa i archiwizacji).
5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania (Kodeks etyczny szkoły).
6. Efektywność i skuteczność przepływu informacji (plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdawczość, doskonalenie).
7. Zarządzanie ryzykiem (obszary wrażliwe).

 

 

 

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej części poradnika znajdziecie Państwo m.in.:

  • praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej,
  • szczegółowe omówienie harmonogramu działań kontrolnych,
  • sugestie, w jaki sposób wykorzystać przykładowe dokumenty.

 

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/10

 

Dokumenty:

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT