Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYProcedura nadawania uprawnień

Procedury związane z nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych są bardzo ważną częścią Instrukcji zarządzania. Powinny one wskazywać m.in. kto nadaje uprawnienia, komu i w jaki sposób. Należy tu również uregulować kwestię odnotowywania informacji o nadanych uprawnieniach w przeznaczonym do tego rejestrze.
Proces nadawania uprawnień może przebiegać w każdej szkole inaczej. Powinien on bowiem uwzględniać zasady funkcjonowania konkretnej placówki.
 

Uwaga! Nie należy mylić UPRAWNIEŃ dostępu do konkretnych systemów informatycznych z UPOWAŻNIENIAMI do przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia są wtórne w stosunku do upoważnień. Oznacza to, że dyrektor nie może nadać pracownikowi uprawnienia dostępu do konkretnego systemu informatycznego, np. SIO, jeśli wcześniej nie upoważnił go do przetwarzania danych osobowych.
 

Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
Kategoria: Ochrona danych osobowych
Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
Data publikacji: 13 Styczeń 2014


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT