Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

 Komentarz – szkolnictwo sportowe od 1 września 2017 r.


29 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 671 rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Zastępuje ono rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).


I. Zmieniono definicje szkolnictwa sportowego (między innymi brak wskazania, w których klasach rozpoczyna się kształcenie o charakterze sportowym – powyższe ma wynikać z zatwierdzonych programów szkolenia):


1. Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży w oddziale sportowym i w oddziale mistrzostwa sportowego są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu:
a) w oddziale sportowym dla co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia – zmniejszenie liczby uczniów w oddziale sportowym w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu oddziału sportowego,
b) w oddziale mistrzostwa sportowego liczba uczniów jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym,
c) oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach sportowych.


czytaj dalej >>

Obowiązujący 27 marca 2017
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT