Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Dydaktyka Dokumenty Plany i harmonogramy pracy

Szkolny program profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki ma służyć przede wszystkim przeciwdziałaniu patologii w środowisku szkolnym, takim zjawiskom jak: alkoholizm, narkomania, agresja i przemoc oraz ma zapobiegać niedostosowaniu społecznemu i przestępczości. Jego innowacyjność powinna polegać na stosowaniu wobec dzieci i młodzieży profilaktyki zintegrowanej – bowiem zjawiska patologiczne nie występują w oderwaniu od siebie, nie są charakterystyczne tylko dla określonej grupy wiekowej. Program powinien zawierać całościowy opis działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę. Część tych działań określają: ustawa i rozporządzenia, pozostałe muszą wynikać z diagnozy środowiska, w której szkoła funkcjonuje. Wzór programu jest dostosowany do szkoły podstawowej.

Typ placówki: szkoła podstawowa
Kategoria: Plany i harmonogramy pracy
Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2014
Data publikacji: 4 Sierpień 2009
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT