Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw1)

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw1)

Komentarz – dwie zmiany ustawy o systemie oświaty opublikowane w maju i czerwcu 2017 r.

I. Parlament uchwalił dwie ustawy, w których zawarł między innymi zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Mianowicie:

1. 16 maja 2017 r. opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 949 ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw, w której oprócz ustawy o systemie informacji oświatowej w art. 2 zawarto zmianę ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. 30 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 1292 ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”, w której w art. 1 zawarto zmianę ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

czytaj dalej >>
Obowiązujący 21 kwietnia 2017Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT