Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Zmiany w ramowych planach nauczania i w podstawach programowych kształcenia ogólnego od 1 września 2023 r.

Zmiany w ramowych planach nauczania i w podstawach programowych kształcenia ogólnego od 1 września 2023 r.

6 lutego 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał, a następnie opublikowano trzy rozporządzenia zmieniające rozporządzenia:

1) w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 277),

2) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 312),

3) w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 314).

Wskazane zmiany wchodzą w życie 1 września 2023 r., ale trzeba je uwzględnić już w okresie wiosny 2023 r., kiedy dyrektor przygotowuje arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2023/2024.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 31 marca 2023Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT