Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 26 kwietnia 2023 r.

Pomimo zapowiedzi o zamiarze likwidacji ustawy Karta Nauczyciela i zastąpienia jej przez inny akt prawny dokument został z 26 kwietnia 2023 r. powiększony o kolejne 4 artykuły (67f i 67g, 68a i 68b). Powyższe wynika z uchwalonej ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 641), która zmieniła 20 ustaw w tym Kartę Nauczyciela. Ustawa wykonuje zapisy odpowiedniej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 15 maja 2023Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT