Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne O proponowanych kryteriach pisaliśmy na naszych stronach.Prawo nie reguluje kwestii - kryterium zwalniania.Dyrektor przyjmuje rozwiązania zgodne z potrzebami szkoły, dokładnie...

PORADA PRAWNA

06 marca 2013 Prawo oświatowe

- Co powinien zawierać regulamin zwalniania nauczycieli? - Jakie kryteria, zgodne z prawem, powinien uwzględniać ? - Kiedy należy przedstawić go radzie pedagogicznej?

O proponowanych kryteriach pisaliśmy na naszych stronach.

Prawo nie reguluje kwestii - kryterium zwalniania.

Dyrektor przyjmuje rozwiązania zgodne z potrzebami szkoły, dokładnie analizuje sytuację szkoły, jednocześnie przy zwalnianiu nauczycieli przestrzega prawa (np. okresu wypowiedzenia, powiadamiania związków zawodowych).

Zatem przy wyborze nauczycieli do zwolnienia należy dokładnie przeanalizować sytuację i przyjąć uzasadnione kryteria, ponieważ podlegają one kontroli sądowej.

 

Wyrok SN z dnia:

1) 27 listopada 1997 r., I PKN 399/97, OSNP 1998, nr 18, poz. 54 oraz

2) 7 września 1994 r., I PRN 56/94, OSNP 1995, nr 1, poz. 5.

Zgodnie z orzecznictwem, przesłankami, którymi należy kierować się przy wyborze nauczyciela do zwolnienia z przyczyn określonych w art. 20 KN są:

a) ocena pracy nauczyciela – rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który posiada kwalifikacje zawodowe takie jak inni, ale jego praca jest najniżej oceniana;

b) kwalifikacje zawodowe – porównując kwalifikacje zawodowe nauczycieli, jako kryterium wyboru nauczyciela do zwolnienia należy uwzględnić nie tylko poziom wykształcenia, ale także jego staż i doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu;

c) absencje nauczyciela w pracy dezorganizujące prace szkoły;

d) podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem - jeśli inne kryteria nie pozwalają na jednoznaczną ocenę przydatności nauczyciela do dalszej pracy. W pierwszej kolejności do zwolnienia typuje się nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy ( w ostatniej kolejności – nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania).

Kryteria powinny być znane nauczycielom jak najszybciej, przed ruchem służbowym nauczycieli.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT