Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wniosek o ocenę pracy dyrektor może złożyć do kuratora oświaty w każdym czasie, także podczas nieobecności w pracy, gdy od dokonania poprzedniej oceny upłynął co...

PORADA PRAWNA

11 stycznia 2018 Prawo oświatowe

Czy dyrektor, który obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz zaległym wypoczynkowym i wraca 9 kwietnia do pracy może wcześniej złożyć wniosek do organu sprawującego nadzór o dokonanie oceny pracy? Jak obowiązuje podstawa prawna w 2018 roku?

Wniosek o ocenę pracy dyrektor może złożyć do kuratora oświaty w każdym czasie, także podczas nieobecności w pracy, gdy od dokonania poprzedniej oceny upłynął co najmniej rok (art. 6a ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 6 KN). Bieg 3 – miesięcznego terminu na dokonanie oceny jest wstrzymany w związku z nieobecnością dyrektora w pracy przekraczającą miesiąc (art. 6a ust. 2 KN w zw. z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, Dz.U. z 2016 r., poz. 2035)

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT