Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przydział godzin zajęć poszczególnym nauczycielom oraz organizacja imprez szkolnych, na które zgodę wyraża dyrektor, należą do kompetencji dyrektora związanych z...

PORADA PRAWNA

10 października 2017 Kadry

Czy dyrektor może zlecać nauczycielowi dodatkowe zadania. np. przygotowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez wszystkich nauczycieli w szkole, czy też opracowanie kalendarza imprez szkolnych. Czy nie jest to naruszenie granic podporządkowania i pracownik może odmówić wykonania takich czynności?

Przydział godzin zajęć poszczególnym nauczycielom oraz organizacja imprez szkolnych, na które zgodę wyraża dyrektor, należą do kompetencji dyrektora związanych z wykonywaniem czynności pracodawcy i kierowania szkołą (art. 68 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -€“ Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59, art. 7 KN). W związku z tym przygotowywanie tego typu harmonogramów, wiążące się z podejmowaniem decyzji o ich treści, nie może być przydzielane nauczycielowi niezajmującemu stanowiska kierowniczego, a nauczyciel może odmówić ich wykonania, jako wykraczających poza zakres obowiązków służbowych (art. 6 i art. 42 KN). Jedynie jeśli dyrektor poda nauczycielowi, jakiego przydziału zajęć dodatkowych dokonał oraz kiedy w szkole będą się odbywały poszczególne imprezy, samo techniczne opracowanie dokumentów (bez podejmowania decyzji w tym zakresie) może zostać uznane za wykonywanie statutowych zadań szkoły przez nauczyciela, który nie powinien w tym przypadku odmawiać ich wykonania (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN).

 

.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT