Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (w tym również za zaległy urlop) wypłaca się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 26.06.2001 r. w sprawie...

PORADA PRAWNA

Czy nauczycielowi, który wrócił po urlopie rodzicielskim należy się wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe podczas odbywania zaległego urlopu wypoczynkowego? Jeśli tak, to z jakiego okresu powinno być naliczone to wynagrodzenie, jeśli nauczycielka od września 2013r. już będąc w ciąży, pracowała na pełnym etacie i miała nadgodziny, w październiku i listopadzie również, ale w tych miesiącach była już kilka razy na zwolnieniu lekarskim. Z końcem listopada poszła już całkowicie na zwolnienie lekarskie, do momentu rozwiązania. Po urlopie macierzyński i po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, przeszła na urlop rodzicielski płatny w wymiarze 60% z ZUS. A od września wróciła do pracy na pół etatu, kontynuując pobieranie zasiłku z ZUS w wymiarze 30%. Nie mając prawie żadnych nadgodzin. Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego 4.01.2015r. poszła na zaległy urlop, którego nie wykorzystała w całości w 2014r. Urlop trwał nieprzerwanie 8 tygodni. W trakcie urlopu miała wypłacaną pensję zasadniczą. Urlop zakończył się 1.03.2015r. Czy należy się wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe podczas urlopu zaległego, gdyż od 01.09.2014r. do 4.01.2015r. była jeszcze na urlopie rodzicielskim? Jeśli tak, to z jakiego okresu powinno być to wynagrodzenie wyliczone? Oraz czy mogła pójść na zaległy urlop w czasie ferii zimowych?

 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (w tym również za zaległy urlop) wypłaca się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

W wynagrodzeniu tym uwzględnia się:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) dodatek za uciążliwość pracy.

 Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu (czyli w styczniu).
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.
 
Nauczycielka w roku szkolnym 2014/2015 nie miała godzin ponadwymiarowych, ponieważ przebywała na urlopie rodzicielskim i pracowała na 1/2 etatu. W wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględnia się więc średniej z nadgodzin.
Zaległego urlopu wypoczynkowego należy udzielać tak, aby nie pokrywał się z aktualnym urlopem. Od stycznia nauczycielka nabyła prawo do nowego urlopu za 2015 rok. W szkołach feryjnych nauczyciel korzysta z urlopu jedynie w trakcie trwania ferii zimowych i wakacji. Aby zachować ciągłość urlopów, zaległy urlop powinien być udzielony w dwóch częściach: do rozpoczęcia ferii i po ich zakończeniu.
 
 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT