Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Osoba fizyczna prowadząca publiczne przedszkole może zajmować stanowisko wicedyrektora i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie z dotacji, jeżeli istnienie takiego organu...

PORADA PRAWNA

25 listopada 2019 Prawo oświatowe

Czy osoba fizyczna, będąca organem prowadzącym przedszkole publiczne i pełniąca funkcję wicedyrektora ds. finansowych, może otrzymywać wynagrodzenie pokryte z dotacji? W jaki sposób powinna być zatrudniona? Na podstawie umowy o pracę, czy zapisu w statucie? Czy musi mieć badania lekarskie i prowadzić ewidencję czasu pracy, jeśli jest jednocześnie pracodawcą?

Osoba fizyczna prowadząca publiczne przedszkole może zajmować stanowisko wicedyrektora i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie z dotacji, jeżeli istnienie takiego organu przedszkola i jego kompetencje określa statut przedszkola, a ponadto osoba ta wykonuje zadania bezpośrednio na rzecz uczniów; samo wykonywanie rozliczeń finansowych nie służy uczniom, a tylko organowi prowadzącemu, co wyłącza prawo do finansowanie jego wynagrodzenia z dotacji – art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. i art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm. Gdyby na tym stanowisku zgodnie ze statutem były wykonywane także zadania służące uczniom (polegające na realizowaniu dydaktycznej, opiekuńczej lub opiekuńczej funkcji placówki), w tej części wynagrodzenie mogłoby być pokrywane z dotacji. Osoba prowadząca nie zawiera sama ze sobą umowy o pracę ani zlecenia, gdyż taka umowa byłaby nieważna. Natomiast powinna wykonać badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz powinna być w stanie wykazać, że wykonuje zadania na rzecz uczniów, np. ewidencjonując swój czas pracy; od 1 stycznia 2020 r. wysokość wynagrodzenia pokrywanego z dotacji będzie uzależniona od przeliczenia wykonywania czasu zadań jak według zasad dotyczących pracowników – art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239), art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. aa) w zw. z lit. a) UoFZO w brzmieniu od 1 stycznia 2020 r. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT